Kwaliteit

Kwaliteit

Logopediepraktijk Zwaag voldoet aan de eisen voorgeschreven door het Kwaliteitsregister Paramedici. Om in het register te worden opgenomen moet een logopedist voldoende werkervaring op doen. Ook moeten bij- en nascholingen gevolgd worden om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen in de logopedie.

Daarnaast zijn de logopedisten van onze praktijk lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten. Ook vindt er intervisie plaats vanuit een kwaliteitskring voor logopedisten.

Privacy

Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met uw gegevens volgens de nieuwe AVG-wetgeving. Onze privacyverklaring vindt u hier.

Clienttevredenheidsonderzoek

Een cliënttevredenheidsonderzoek is onderdeel van het kwaliteitsbeleid van Logopediepraktijk Zwaag. Na afloop van de behandeling kunt u hiervoor door een extern onderzoeksbureau worden benaderd.

Klachten

De logopedisten in onze praktijk doen er alles aan goede zorg te verlenen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de logopedische behandeling, dan is het belangrijk dat te bespreken met uw behandelend logopedist. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Komt u er niet uit met de behandelend logopedist dan kunt u uw klacht neerleggen bij Suzanne Ooijevaar of Miriam Verhaar (praktijkhouders). Zij zullen dan samen met u en de behandelend logopedist zoeken naar een zo goed mogelijke oplossing voor beide partijen.
Lukt het niet om tot een goede oplossing te komen dan kunt u terecht bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Logopediepraktijk Zwaag is hierbij aangesloten.

Brochure ‘Wettelijke eisen bij beroepsuitoefening”

Logopediepraktijk Zwaag staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53780051.