Logopedie

Wanneer logopedie

Een logopedist kan iets voor u betekenen als u of uw kind problemen heeft op één van onderstaande aspecten.

Logopedisten onderzoeken, begeleiden en behandelen stoornissen op het gebied van taal, spraak, mondgedrag, adem, stem en gehoor.

Taal

 • taalontwikkelingsproblemen
 • afasie (moeilijk op woorden komen/moeite met zinnen maken na een beroerte)
 • auditieve en fonologische problemen (bij lees- en schrijfproblemen)

Spraak

 • stotteren
 • slissen/lispelen (interdentaliteit)
 • articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
 • dysarthrie (problemen met praten/slikken na een beroerte)
 • nasaliteit

Slikken, eten en drinken, mondmotoriek

 • open mondgedrag
 • duim-, vinger- of speenzuigen
 • slikproblemen
 • eet- en drinkproblemen
 • overgevoeligheid in het mondgebied

Adem/stem

 • heesheid; een schorre stem
 • stemproblemen en stemverandering o.a. bij transsexualiteit
 • adem- en stemproblemen bij benauwdheid
 • hyperventilatie
 • adembeheersing als voorbereiding op zingen

Gehoor

 • spraakafzien (o.a. liplezen)
 • luistertraining (bijv. bij aanpassing van een CI = Cochleair Implantaat)