• Behandeling in praktijk (gem. 30 minuten):

• Verzuimtarief, wegens niet of te laat afgezegde afspraak, door uzelf te voldoen

€ 40,53

€ 30,40

• Screening zonder verwijzing, 10 min. directe toegang, afhankelijk van uw zorgverzekeraar

€ 20,27

• Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie, ongeacht of behandeling volgt

€ 81,06

• Uit-toeslag bij behandeling aan huis op medische indicatie

€ 22,99

• Overleg met derden (per half uur) als het niet de verwijzer is, door uzelf te voldoen

€40,53

• Verslaglegging aan derden (per half uur) als het niet de verwijzer is, door uzelf te voldoen

€ 40,53

Bij niet tijdige afzegging d.w.z. binnen 24 uur voor de behandeling wordt 75% van het behandeltarief bij u in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

IBAN rekeningnummer: NL12ABNA 0516839624   t.n.v. Logopediepraktijk Zwaag