• Behandeling in praktijk (gem. 30 minuten):

• Verzuimtarief, wegens niet of te laat afgezegde afspraak, door uzelf te voldoen

€ 42,00

€ 31,50

• Screening zonder verwijzing, 10 min. directe toegang, afhankelijk van uw zorgverzekeraar

€ 21,00

• Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie, ongeacht of behandeling volgt

€ 84,00

• Uit-toeslag bij behandeling aan huis op medische indicatie

€ 24,00

• Overleg met derden (per half uur) als het niet de verwijzer is, door uzelf te voldoen

€42,00

• Verslaglegging aan derden (per half uur) als het niet de verwijzer is, door uzelf te voldoen

€ 42,00

Logopediepraktijk Zwaag heeft in 2021 met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Wij hanteren het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen. Logopedie wordt volledig vergoed. Houd wel rekening met het eigen risico (vanaf 18 jaar).
Uitzondering hierop is de niet of te laat afgezegde afspraak. Deze wordt bij uzelf in rekening gebracht.

IBAN rekeningnummer: NL12ABNA 0516839624   t.n.v. Logopediepraktijk Zwaag