Verwijzing voor logopedie

Als u een afspraak wilt maken voor een logopedisch consult heeft u (of uw kind) in principe een verwijsbrief nodig van de behandelend arts (huisarts, tandarts, orthodontist, neuroloog etc.). Dit geldt echter niet voor alle zorgverzekeraars.

Een afspraak maakt u telefonisch, per email of via het aanmeldformulier op de website.

Eerste afspraak

De eerste afspraak bestaat altijd uit een intake-gesprek. Wanneer het probleem duidelijk is en de achtergronden helder zijn, worden vervolgafspraken gemaakt voor verder logopedisch onderzoek.

Bij de eerste afspraak dient u het volgende mee te nemen:

  • verwijsbrief van de huisarts, of andere verwijzer
  • verzekeringspas
  • een geldig legitimatiebewijs

Logopedisch onderzoek en behandeling

Afhankelijk van het probleem kan het onderzoek een of meerdere sessies in beslag nemen. Wanneer het onderzoek is afgerond wordt aan de hand van de uitslag van het onderzoek in overleg met u een behandelplan opgesteld en wordt de frequentie van de therapie besproken. Vaak is de frequentie één keer per week, maar af en toe is een frequentie van twee keer per week mogelijk. Een behandeling duurt 30 minuten (in die tijd is er ook ruimte voor uw vragen en verdere uitleg) en vindt plaats in de praktijk. Wanneer er een medische indicatie is, kan er ook aan huis behandeld worden.

Aan de hand van het behandelplan wordt de eigenlijke behandeling opgestart, die altijd na een bepaalde periode geëvalueerd wordt om de vooruitgang vast te kunnen stellen. Bij de behandeling van kinderen vindt er met uw toestemming overleg plaats met school/ peuterspeelzaal om een volledig beeld te krijgen van het functioneren van het kind. Eventuele begeleiding vanuit school en de logopedische behandeling kunnen dan optimaal op elkaar afgestemd worden.
Wanneer het doel naar tevredenheid behaald is, wordt in overleg met u de behandeling afgesloten.

Belangrijk!

Wanneer u op de afgesproken dag en tijd verhinderd bent, verzoeken wij u om deze afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Dit kan telefonisch (per voicemail) of per e-mail (ook buiten openingstijden). Wanneer u niet op tijd hebt afgezegd, zijn wij genoodzaakt 75% van het behandeltarief bij u zelf in rekening te brengen.